1          2
BioCube éteint
Copyright : André Badertscher, EPFL
BioCube éteint
Copyright : André Badertscher, EPFL
Plasma
Copyright : André Badertscher, EPFL
Plasma
Copyright : André Badertscher, EPFL
Plasma
Copyright : André Badertscher, EPFL
Plasma
Copyright : André Badertscher, EPFL
BioCube dans la pénombre
Copyright : André Badertscher, EPFL
Image de synthèse du BioCube
Copyright : Pierre-André Mudry, EPFL
Image de synthèse du BioCube
Copyright : Pierre-André Mudry, EPFL

1          2